So označene ali obarvane kolesarske steze res tudi prometno varnejše?

V raziskavi, ki sta jo objavila Kathryn Stewart (Prometni inštitut Univerze v Edinburghu, Velika Britanija) in Adrian McHale (RPS Group, Velika Britanija), lokalnim skupnostim predlagata, da se premišljeno lotevajo načrtovanja novih kolesarskih površin za povečanje varnosti kolesarjev.


Na splošno že velja, da je večja uporaba koles koristna iz okoljskega in družbenega vidika, saj se zmanjšujejo zastoji motornih vozil, manj je tudi onesnaževanja zraka zaradi izpušnih plinov. Vendar pa le dobro načrtovane kolesarske površine lahko privabijo in opogumijo več kolesarjev, da jih začnejo tudi dejansko uporabljati.

Toda ali lahko samo označitev kolesarske površine pripomore k povečanju varnosti kolesarjev?

Ne toliko, kot bi pričakovali, glede na ugotovitve omenjene raziskave. Bolj pomembni naj bi bili še drugi dejavniki, kot samo prisotnost označene kolesarske površine.

V raziskavi sta avtorja, z uporabo kolesa opremljenega z več kamerami, preučila več tisoč različnih situacij, ki se zgodijo, ko vozilo prehiteva kolesarja. Rezultate sta vrednotila glede na razdaljo med kolesarjem in vozilom pri prehitevanju v primerih neoznačene, neobarvane in obarvane kolesarske površine. Bistvena ugotovitev je bila, da je ta razdalja samo za 2 cm večja v primeru, če je kolesarska površina označena.

V drugem delu raziskave sta preučevala še druge dejavnike, ki tudi vplivajo na omenjeno razdaljo. Ugotovila sta, da bistveno bolj vplivajo na to razdaljo širina vozišča, prisotnost mirujočih, ob cesti parkiranih vozil in nasproti vozeča vozila. V splošnem velja, širše kot je vozišče, več prostora ostane kolesarjem. Prav tako ob cesti parkirana in nasproti vozeča vozila zmanjšujejo širino in tako vplivajo na razdaljo pri prehitevanju kolesarjev. Poleg tega je pomemben dejavnik tudi hitrost kolesarja in vozila. Večja hitrost, tako vozila, kot kolesarja, zagotavlja večjo razdaljo med njima pri prehitevanju.

Raziskave tako zaključuje, da širina vozišča, mirujoča in nasproti vozeča vozila bolj vplivajo na razdaljo pri prehitevanju, kot sama označitev kolesarske površine. Predvsem pa je še bolj pomembno zmanjšanje ali umiritev obstoječega motornega prometa z načrtovanjem ustrezno premišljenih tehničnih ukrepov ter sprememba voznih navad in obnašanja voznikov.

Celoten članek je objavljen na: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/16484142.2014.953205