Prva generacija presojevalcev varnosti cest

V okviru izvajanja strokovnega usposabljanja presojevalcev varnosti cest, ki ga izvaja Javna agencija za varnost prometa (AVP), je Slovenija v mesecu oktobru 2011 dobila prvo generacijo licenciranih presojevalcev varnosti cest. S tem je Slovenija med prvimi članicami EU izpolnila Direktivo 2008/96/ES o varnosti cestne infrastrukture, ki od članic nalaga, da do 19.11.2011 implementirajo program in presojevalce varnosti cest.
Presojevalec varnosti cest ocenjuje prometno varnost v vseh fazah načrtovanja, gradnje in obratovanja cestne infrastrukture. Pri svojem delu je popolnoma neodvisen, njegova naloga pa je skrbeti za tehnično pravilne rešitve ne glede na stroškovno dimenzijo predlagane rešitve. Svoje delo praviloma opravlja samostojno, v kolikor pa je zaradi kompleksnosti ali zahtevnosti projekta potrebno timsko delo, lahko AVP imenuje skupino presojevalcev, ki izdelajo oceno.