Povezave

Safetyfirst

 

Avto moto zveza Slovenije
Avto moto zveza Slovenije (AMZS) med mnogimi tako administrativnimi in servisnimi aktivnostnimi na področju prometa v širšem pomenu besede s poudarkom na uporabnikih prometne infrastrukture kot eno glavnih prioritet navaja preventivo, ki se nanaša prevsem na podajanju usmeritev in informacij voznikom.

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste
Direkcija Republike Slovenije za ceste v skladu s svojimi zadolžitvami kot upravljavec oziroma investitor na državnem cestnem omrežju skrbi za implementacijo prometne politike, vključno z vsemi aktivnomstmi za izboljšanje prometne varnosti.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji v skladu s svojimi zadolžitvami na avtocestnem omrežju kot upravljavec oziroma investitor skrbi za implementacijo prometne politike, vključno z vsemi aktivnomstmi za izboljšanje prometne varnosti.

Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu
Javna agencija RS za varnost prometa je osrednja institucija za varnost prometa. Njeno poslanstvo je prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu (smrtnih žrtev in telesno poškodovanih udeležencev). Poslanstvo in cilje bo agencija dosegla z učinkovitim izvajanjem ukrepov iz zakonodaje, nacionalnega programa in drugih aktov ter s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture.

Nacionalni komite PIARC Slovenije
Nacionalni komite PIARC Slovenija (NK PIARC) je neprofitna organizacija, ki se zavzema za mednarodno sodelovanje in razvoj cestnega in transportnega sektorja.

European road assesment programme (EuroRAP)
Gre za evropsko organizacijo, ki poleg povezovanja organizacij na evropski ravni na podlagi metodologije ocenjuje in razvršča ceste posameznih držav glede  na tveganje, ki izhaja iz podatkov o prometnih nesrečah.

European Road Safety Observatory (ERSO)
European Road Safety Observatory (ERSO) je ključna spletna stran za vse evropske strokovnjake varnosti v cestnem prometu.

Spletna stran Varna vožnja
Spletna stran, ki opisuje pravila vožnje, vključno z nekaterimi simulacijami pravilne in varne vožnje.