Izobraževanja

Sledimo aktualna izobraževanja, kongrese in seminarje za načrtovalce prometnic varnih prometnic, ki jih organizirajo različne institucije s tega področja v Sloveniji in tudi po svetu.

Ob tem pa opozarjamo tudi na različne izobraževalne programe in akcije s področja prometne varnosti, ki so namenjene udeležencem v prometu.