»Krepitev prometnih vezi«

Zavod za prometno varnost začenja svojo pot v mozaiku prometnih vezi, ki naj bi obstoječa prizadevanja po doseganju visoke stopnje prometni varnosti le spodbujala in poskušala dopolnjevati na kreativen in predvsem visoko strokoven način. S svojo pojavo na trgu prometne varnosti, želi Zavod s sodelovanjem in ne razdvajanjem prometne stroke, energijo naših članov in simpatizerjev vključiti v korist dodatnega prispevka prometne varnosti v Sloveniji.

»Vodilo delovanja«

Vodilo delovanja je le stroka, ki po znanju, izkušnjah in skupnem interesu dviga nivo ravni prometne varnosti in govori isti jezik – jezik prometne varnosti.

Z znanjem, izkušnjami in predvsem aktivnim sodelovanjem naših članov, bomo termin prometna varnost poskušali prenašati v okolja in skupnosti, ki jim ta termin veliko pomeni, kadrovske in časovne omejitve, izkušnje ali vèdenja, kako se s prometno problematiko spopasti, pa predstavljajo nepomembno a njim največkrat previsoko oviro, kako vstopiti v tak mozaik prometne varnosti.

»Aktivno ustvarjanje«

V takšnih okoljih želimo termin prometne varnosti aktivno sooblikovati v mozaik zadovoljnih in varnih uporabnikov prometne infrastrukture (vozniki, pešci, kolesarji), analitikov, presojevalcev, planerjev, pripravljavcev zakonske regulative in ne nazadnje načrtovalcev prometno varne cestne infrastrukture.