Ali ima vaša šola izdelan načrt varnih šolskih poti?

V skladu z Zakonom mora vsaka osnovna šola pred pričetkom šolskega leta izdelati, oziroma posodobiti obstoječi načrt varnih šolskih poti. Večina osnovnih šol to zahtevno in odgovorno nalogo zaupa učeteljem in učiteljicam, ki vodijo prometne dejavnosti znotraj šole. Pri pregledu obstoječega stanja načrtov varnih šolskih poti, kot strokovnjaki ugotavljamo, da so le ti v večini primerov izdelani nestrokovno, površno in celo v nekaterih primerih napeljujejo šolarje na uporabo nevarnih šolskih poti. Strokovnjaki našega Zavoda so na voljo osnovnim šolam, občinam, kot tudi staršem, za strokovno pomoč pri določitvi varnih šolskih poti.