presoje prometne varnosti

Vozniki so najpomembnejši dejavnik vzroka prometnih nesreč, sledi dejavnik stanja cest. V kakšnem stanju so vaše ceste?

recenzije 

Kvalitetna projektna dokumentacije je osnova za kvalitetno gradnjo ali rekonstrukcijo ceste ali križišča. Ste vedeli, da je recenzija projektne dokumentacije obvezna?

načrti šolskih poti

Osnovna šola mora imeti pred začetkom vsakega šolskega leta izdelan načrt šolskih poti, ki mora biti javno dostopen. Ali ima vaša šola izdelan ažuren načrt šolskih poti?

RAZISKOVANJE DEJAVNIKOV NASTANKA PROMETNIH NESREČ

Na Agenciji Republike Slovenije za varnost prometa so v letu 2016 pričeli z raziskovanjem dejavnikov nastanka prometnih nesreč s področja cestne infrastrukture. V Zavod za prometno varnost smo se specializirali tudi za raziskave prometnih nesreč v katerih so bili  udeleženi motoristi.

Bolje je nekaj narediti nepopolno, kot brez napak narediti nič. 

(Robert H. Schuller)

>1200

kilometrov pregledanih cest

>60

recenzij projektnih dokumentacij

>110

digitalnih načrtov šolskih poti

Digitalni načrti šolskih poti

Izdelujemo načrte šolskih poti, ki temeljijo na detaljnem pregledu šolskega okoliša s strani akreditiranih Presojevalcev varnosti cest. Vaš načrt digitaliziramo in ga objavimo na web portalu.

Od leta 2011

Vodilo delovanja je le stroka, ki po znanju, izkušnjah in skupnem interesu dviga nivo ravni prometne varnosti in govori isti jezik – jezik prometne varnosti.
Z znanjem, izkušnjami in predvsem aktivnim sodelovanjem naših članov termin prometna varnost prenašamo v okolja in skupnosti, katerim prometna varnost pomeni eno izmed temeljnih vrednot sodobnega bivanja.

zavod za prometno varnost

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osnovni podatki

Naslov

Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana

Kontakt

+386 (0)1 5240 520

Ostali podatki

TRR: SI56 6100 0000 4374 174 
Delavska hranilnica d.d., Ljubljana
ID DDV: 76588688
Matična št.: 6110363000
NISMO DAVČNI ZAVEZANCI